Oferta

 

 


Projekty badawcze

 • Diagnoza kompetencji i talentu pracowników
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych
 • Badanie wizerunku firmy
 • Badanie klimatu organizacyjnego
 • Badanie satysfakcji klientów
 • Badanie społecznego odbioru nowych inwestycji firmy
 • Przygotowanie narzędzi do oceny okresowej i badania kompetencji
 • Opracowanie psychometrycznych narzędzi diagnostycznych

 

 

 


Projekty szkoleniowe

Prowadzimy szkolenia rozwijające kompetencje miękkie i talenty pracowników:

 • Proaktywność
 • Kreatywność i inicjatywa
 • Otwartość i elastyczność
 • Planowanie własnej kariery zawodowej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie czasem
 • Motywowanie pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie zespołem
 • Budowanie zespołu
 • Współpraca
 • Procesy grupowe
 • Pewność siebie i poczucie własnej wartości
 • Autoprezentacja
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Wypalenie zawodowe

Nasze projekty szkoleniowe poprzedzone są diagnozą potrzeb szkoleniowych, tak aby dostosowane one były do specyfiki naszego Klienta.

 

 

 


Projekty wsparcia

 • Coaching
 • Przeprowadzenie procesu 
  rekrutacji i selekcji pracowników
 • Wsparcie pracowników w adaptacji do miejsca pracy
 • Wsparcie organizacji i pracowników w sytuacji redukcji personelu
 • Wdrażanie działań redukujących negatywne postawy otoczenia wobec organizacji
 • Wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach kryzysowych
 • Działania ukierunkowane na rozwój osobisty pracowników

 

Oferta do pobrania: pdf icon