Pod skrzydłami mentora

Projekt „Pod skrzydłami mentora – model wsparcia instytucji rynku pracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej kobiecych start-up”

 

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Pod skrzydłami mentora – model wsparcia instytucji rynku pracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej kobiecych start-up” w ramach Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym przez następujące instytucje:

  • Lider: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
  • Partner Krajowy: Ingenio. Projekty rozwoju.
  • Partner Ponadnarodowy: Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (SEED FOUNDATION, Węgry).

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości rozwiązań na rzecz wsparcia instytucji rynku pracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej kobiecych start-up. Dokonany zostanie transfer i rozwinięcie programów szkoleń i mentoringu dla rozpoczynających działalność gospodarczą i nowych przedsiębiorców funkcjonujących na Węgrzech. Na podstawie tych programów powstanie kompleksowa ścieżka wsparcia kobiet bez zatrudnienia, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą.

 

Aktualności

23 listopada 2017 r.

Bez nazwy

24 marca 2017 r.

Ogłaszamy nabór przedstawicieli/ekspertów publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia do Międzynarodowego Zespołu Ekspertów ds. zaadaptowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania mentoringu do wspierania start-up kobiet w ramach projektu "Pod skrzydłami mentora - model wsparcia instytucji rynku pracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej kobiecych start-up".

Szczegóły naboru i dokumenty.

 

logo EU